Ansvarig: Camilla Bardel

Webbplats

Medarbetare:
Anna Gudmundson: avhandlingsarbete om inlärning av genus i italienska som andraspråk
Franco Pauletto: avhandlingsarbete om diskursmarkörer i italienska som andraspråk