Nya forskningsmedel från Forte till två projekt vid Sociologiska institutionen

Två forskningsprojekt vid Sociologiska institutionen har beviljats medel från forskningsfinansiären Forte.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – Forte – har beviljat sammanlagt 315 miljoner kronor till 71 nya forskningsprojekt inom den årliga öppna utlysningen av projektbidrag 2022. Stockholms universitet beviljades 50 miljoner av forskningsfinansiären och följande projekt vid Sociologiska institutionen har fått forskningsmedel:

"Normer om ”intensivt föräldraskap” i Sverige: Prevalens och konsekvenser för barnafödande, välbefinnande och arbetsbanor" beviljas 4 050 000 kronor. Ansvarig forskare: Sunnee Billingsley

"Vem bestämmer om barnets hälso- och sjukvård? En tvärvetenskaplig studie om barnets rätt till delaktighet i beslut rörande vård och behandling" beviljas 4 600 000 kronor. Ansvarig forskare: Johanna Schiratzki