Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Franska, förberedande kurs

Franska, förberedande kurs, riktar sig främst till dig som saknar förkunskaper i språket. Kursen är en nybörjarkurs som ger kunskaper i franska motsvarande nivå A2 enligt GERS-skalan, vilket lägger en grund för fortsatta studier i språket på universitetsnivå, till exempel Franska I eller Franska I i Frankrike.

Saint-Haon-Le-Châtel (Loire). Foto: Max Zed
Saint-Haon-Le-Châtel (Loire). Foto: Max Zed

I likhet med andra världsspråk uppvisar franskan en mängd olika varieteter. Innehållet på nybörjarkursen utgår dock främst, men inte uteslutande, från ett Frankrikeperspektiv, beträffande såväl grammatik, vokabulär och uttal som kultur och geografi.
På seminarierna varvas teoretiska, grammatiska moment med muntliga och skriftliga övningar som ger tillfälle att träna på det moment som just behandlats. Texter, övningar och audiovisuellt material anlägger ofta ett kommunikativt perspektiv och är tänkta att återspegla den franska som används i dag. Materialet kopplas i möjligaste mån till Frankrikes och den franskspråkiga världens kultur, samhällsliv och geografi. Under kursens andra hälft, läser du och lyssnar på enklare autentisk prosa.

Under kursens gång får du individuellt riktad återkoppling på uttalsprov, hemuppgifter och presentationer, vilket underlättar för dig att komma vidare i ditt lärande. Såväl kommunikativ kompetens som språklig korrekthet ligger till grund för bedömning och betygssättning. Varmt välkommen att söka till kursen!

 • Kursupplägg

  Vi ger kursen på heltid, dagtid, både höst- och vårterminer. Seminarierna äger rum på campus Frescati. Undervisning sker på både franska och svenska. En mindre del av undervisningen kan äga rum online och på kvällstid. Hög närvaro på lektionerna är oftast en avgörande faktor för att klara kursen.

  Observera att det rör sig om en kurs på heltid. För att klara kursen förväntas du med andra ord lägga 40 timmar per vecka åt studierna, inklusive undervisningen. Vi avråder därför från att läsa kursen vid sidan om heltidsjobb eller hel- och halvtidsstudier i ett annat ämne.

  Delkurser

  Kursen är uppdelad i två huvudblock. Du läser delkurserna Muntlig produktion och hörförståelse, Grammatik och ordkunskap och Skriftlig produktion i bägge. Mer information gällande lärandemålen för varje delkurs hittar du i kursplanen FR030B.

  Undervisning

  Undervisningen äger rum på campus och ges främst på franska i form av seminarier och grupparbeten. Undervisningen går på dagtid.
  Närvaro: Kursen är närvarobaserad på pedagogiska grunder. Erfarenhet, forskning och kursvärderingar visar att hög, aktiv närvaro leder till både bättre undervisning och bättre resultat. Detta är inte minst viktigt på en kurs i språkfärdighet! Lektionerna är inte betygsgrundande, men direkt förberedande inför examination. Hela kursens upplägg utgår ifrån att du är närvarande och förberedd vid varje tillfälle. I samband med frånvaro ansvarar du för att ta igen de missade lektionerna och den löpande informationen. Inga extra resurser eller information ges utöver det som lämnas under lektionerna eller det som läggs ut på lärplattformen Athena.

  Examination

  Examinationsformerna är varierade och täcker väl in de olika språkliga färdigheterna lyssna, tala, läsa och skriva med en tydlig progression. De skriftliga proven testar dina kunskaper i grammatik, ordkunskap och förmåga att formulera dig i skrift, men även hur du tillgodogjort dig innehållet i texter. Proven i muntliga produktion och hörförståelse testar i vilken grad du uppfattar och kan tillgodogöra dig form och innehåll i audiovisuellt material, men även hur väl du muntligt framför ett innehåll på begriplig franska.

  Examinator

  Cecilia Carlander, Hugues Engel, Hans Färnlöf, Per Förnegård, Mickaëlle Cedergren

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Möt oss

 • Kontakt

  NivåkoordinatorMalin Roitman

  Studentexpedition - franska, antik grekiska och latin
  Studievägledare franska & italienska