Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Franska, förberedande kurs

Stockholms universitet erbjuder den här kursen i franska för nybörjare. Kursen ges på campus i det natursköna Frescati. Du lär dig franska med fokus på muntlig och skriftlig språkfärdighet och du går genom grundläggande fransk grammatik. De språkliga momenten varvas med inslag om kultur och samhällsliv från den franskspråkiga världen.

Franska, förberedande kurs är en ren nybörjarkurs och riktar sig främst till dig som saknar förkunskaper i språket. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i franska.

Seminarierna äger rum på campus i Frescati. Undervisningen sker på både franska och svenska.

För att få ut så mycket som möjligt av kursen förväntas du förbereda uppgifter inför varje seminarium. Det kan handla om att titta på inspelade genomgångar, läsa kurslitteraturen och göra övningar som du får från din lärare. På seminarierna går vi igenom förberedda aktiviteter och lägger till några övningar där du utmanas att omsätta dina färdigheter i praktiken, i interaktion med dina kurskamrater. På så sätt kommer du att så småningom utveckla grundläggande grammatiska och kommunikativa färdigheter som kommer att ge dig möjlighet att förstå och uttrycka dig i olika sammanhang på enklare franska.

Vi ger kursen på heltid, dagtid både höst- och vårterminer.

Kursen Franska, förberedande kurs ger dig behörighet till kursen Franska I, om du planerar att fortsätta dina studier i franska.

Varmt välkommen att söka till kursen!