Franska, förberedande kurs, 30 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge tillräckliga kunskaper för att studera franska vidare på högre nivåer. Kursen fokuserar på muntlig och skriftlig språkfärdighet, men tar även upp områdeskunskap i form av studier av kultur, samhälle och litteratur i både Frankrike och ett urval andra franskspråkiga länder. Kursen kräver inte några förkunskaper i franska. Föreläsningarna ges på svenska. Studietakten är hög och förutsätter intensiva studier. Godkänd kurs ger behörighet till Franska I vid Stockholms universitet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen