Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot spanska

Programmet fördjupar och utvecklar dina kunskaper i spanska och ger dig ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Masterprogrammet i språkvetenskap är en tvåårig utbildning som ges i samarbete mellan Institutionen för lingvistik och övriga språkinstitutioner vid Stockholms universitet.

För sökande till höstterminen 2023:

Observera att du kan behöva växla mellan utbildningstillfällena för att se rätt ansökningsinformation (till höger på sidan om du använder en dator och längre ner på sidan om du använder surfplatta eller mobiltelefon).

Inriktning spanska

På programmet med inriktning spanska får du möjlighet att fördjupa och utveckla dina språkkunskaper och du förbereds för fortsatta studier på forskarnivå. Programmet innehåller både obligatoriska och valbara kurser. Du väljer själv en språkvetenskaplig specialisering som knyter an till institutionens forskningsprofil och avslutar utbildningen med ett examensarbete i form av en uppsats. Aktuella områden för specialisering kan vara pragmatik, samtals- och diskursanalys, andraspråksinlärning, syntax eller språkförändring.

Examensarbetet utvecklar din förmåga att planera, genomföra, analysera och diskutera observerade data. Utbildningen förbereder dig för forskarutbildning eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling