Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i miljövetenskap

Miljöfrågor är komplexa, sträcker sig över tid och rum och lösningarna kräver tvärvetenskapligt samarbete. På kandidatprogrammet i miljövetenskap lär du dig att identifiera, förebygga och åtgärda olika typer av miljöproblem.

Studenter vid Askölaboratoriet
Under första året på programmet läser du en kurs om miljövetenskapliga metoder där du gör de praktiska delarna av kursen vid vid Askölaboratoriet, Östersjöcentrums fältstation i Trosa skärgård. Foto: Michaela Lundell

Programmet i miljövetenskap ger dig en gedigen grundutbildning i naturvetenskap med miljörelevans. Hållbar utveckling, programmering och kommunikation är några av de områden som ingår i din utbildning. Du väljer även en inriktning som du fördjupar dig inom – biologi, geovetenskap eller kemi.

Våra studenter kan gå direkt ut i arbetslivet. Exempel på arbetsgivare är kommuner och myndigheter, miljöorganisationer och konsultföretag. De flesta väljer dock att fortsätta studierna med ett mastersprogram. Du är behörig till många mastersprogram inom miljö-och hållbarhetsområdet samt inom ditt inriktningsämne.

 • Programöversikt

  Första året ger dig miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder samt kunskaper om samhällsaspekter och hållbar utveckling ur ett miljövetenskapligt perspektiv. Under det första året läser du även en kurs i statistik, programmering och matematik samt en kurs i grundläggande kemi. Första året avslutas med en kurs där du tillsammans med andra studenter planerar och genomför ett projekt vid fältstationen på Askö i Stockholms södra skärgård.

  Under det andra året väljer du din inriktning biologi, geovetenskap eller kemi. Du läser ditt inriktningsämne under hela läsåret, vilket ger dig en fördjupad naturvetenskaplig förståelse.

  Sista året fördjupar du dina kunskaper i miljövetenskap och om du vill i kombination med ditt inriktningsämne. Sista terminen lär du dig grunderna i kommunikation. De senaste åren har studenterna fått göra en poster, en presentation till en myndighet och en kommunikationsplan. Under kursen modelleringsverktyg får du vidareutveckla dina kunskaper i kvantitativa modeller och metoder för att analysera data. Du kommer att få lära dig att beskriva, analysera och visualisera olika miljödata som rör miljöproblem som klimat och miljögifter.

  Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete. Våren 2022 presenterade våra studenter arbeten inom vitt skilda områden: inlagring av koldioxid, effekter av båtbottenfärger, metoder för att mäta kvicksilver, problem med fluorerade ämnen i mat är några exempel.

  År 1

  Obligatoriskt första år. Val av inriktning görs inför år två.

  Höstterminen

  Miljövetenskap (MI2007) 15 hp

  Matematiska metoder för naturvetare 15 hp

  Vårterminen

  Grundläggande kemi (KZ2012) 15 hp

  Miljö och samhälle (MI2008) 7,5 hp

  Miljövetenskaplig metodik (MI2009) 7,5 hp

  År 2

  Inriktning biologi

  Grundkurser inom biologi 60 hp

  Inriktning geovetenskap

  Grundkurser inom geovetenskap 60 hp

  Inriktning kemi

  Alternativ 1: Grundkurser inom kemi 60 hp

  Alternativ 2: Grundkurser inom kemi 45 hp + 15 hp inom biologi/miljövetenskap/matematik/geovetenskap

  År 3

  Höstterminen

  Valbara kurser 30 hp

  Valbara kurser väljs inom miljövetenskap alternativt inom miljövetenskap i kombination med din inriktning.

  Vårterminen

  Modelleringsverktyg för miljövetenskapliga undersökningar (MI4011) 7,5 hp

  Miljövetenskaplig kommunikation (MI4008) 7,5 hp

  Miljövetenskap, självständigt arbete (MI6007) 15 hp

   

 • Så ansöker du

  Anmälan öppen 15 mars - 19 april 2022. Sen anmälan till höstterminen 2022 öppnar 15 juli.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Här möter du några av de studenter som läst hos oss under senare år. De är exempel på  att kandidatprogrammet i miljövetenskap ger dig många möjligheter för framtiden.
  Våra studenter kan gå direkt ut i arbetslivet. Exempel på arbetsgivare är konsultföretag, kommuner, miljöorganisationer och myndigheter (såsom kemikalieinspektionen och naturvårdsverket). De flesta väljer dock att fortsätta studierna med ett mastersprogram. Du blir behörig till många mastersprogram inom miljö- och hållbarhetsområdet samt inom ditt inriktningsämne.

   

  Studera miljövetenskap vid Stockholms universitet - se filmen där Julia berättar. Efter kandidatprogrammet fortsatte Julia med att läsa masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning mot miljökemi och toxikologi. Idag arbetar hon vid Fortum med återvinnings- och avfallsfrågor.

   

  Molly Jansson

  Brinner du för miljö och hållbarhet? Har du ett intresse för kemi, geologi eller biologi? Den här filmen gjordes med Molly när hon gick miljövetarprogrammet med kemi som inriktning. Idag läser hon masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning mot miljökemi och toxikologi.

   

   

  Sara Braun

  ”Jag valde att plugga miljövetenskap för att jag tycker forskningen kring klimatförändringen är väldigt intressant och att det är spännande att lära sig om saker i ett större sammanhang. Samtidigt tycker jag det är bra att man får välja ett inriktningsämne i år 2. Jag valde biologi som inriktningsämne vilket var väldigt intressant och lärorikt. Majoriteten av föreläsarna har varit bra och väldigt kunniga inom sitt eget område som de har lärt ut med stort engagemang.”

  Sara valde att fortsätta med att läsa en masterutbildning i marinbiologi och började sedan forskarstudier.

   

   

  Sofia Ahnborg
  "Jag gick ut kandidatprogrammet i miljövetenskap 2022. Jag gjorde mitt examensarbete på Naturvårdsverket där jag nu arbetar med klimatfrågor."

   

  Camilla Lindberg

  "Jag valde att plugga miljövetenskap för jag är en rätt framtidsinriktad person och vill plugga och jobba med något som känns viktigt för vår framtid.

  Jag ville känna mig motiverad i mitt arbete och göra något som förhoppningsvis kan göra skillnad. Det bästa med miljövetenskapsprogrammet tycker jag är hur brett det är och man får chansen att dyka djupare ned i det som intresserar en mest.”

  Camilla valde att fortsätta att läsa om hållbar utveckling i Uppsala och idag arbetar hon som hållbarhetschef.

   

  Linus Arvstrand

  ”Med nära 10 år inom byggsektorn och ett allmänt intresse om hur naturen fungerar så var miljövetenskap ett bra alternativ när jag väl tog steget och skolade om mig.

  Det bästa med programmet är att man får en bred behörighet för vidare studier. Då jag valde kemiinriktningen så har jag möjligheten att fortsätta med ett masterprogram inom både miljövetenskap och kemi.”

  Linus valde att fortsätta med att läsa masterprogrammet i analytisk kemi och arbetar idag som analytisk kemist.

   

   

  Sofia Nöu

  ”Jag valde miljövetenskap för att jag är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor. Utbildningen kändes bred eftersom att det förutom miljövetenskap även ingår kemi, matematik och sedan ditt inriktningsämne. En kandidat i miljövetenskap ger möjlighet till många olika mastersprogram inom både miljövetenskap och vid andra institutioner.

  Det bästa med programmet är att du kan välja inriktningsämne och läsa sådana kurser som du tycker är intressanta, på så sätt kan du skapa din egen variant av programmet så att innehållet passar dina intressen så bra som möjligt.”

  Sofia valde att läsa ett masterprogram i miljövård och fysisk planering. Idag arbetar Sofia på konsultföretaget WSP.

 • Kontakt

  Studievägledare

  Frida Edberg, studeranu@aces.su.se