Specialsamlingar

På Stockholms universitetsbibliotek finns ett omfattande bestånd av äldre och rara tryck, handskrifter och kartmaterial, liksom digitaliserade samlingar. Stockholms universitetsbibliotek är också ett Europeiskt dokumentationscentrum - EDC.

Det finns en utställningsmonter, på entréplanet, i Frescatibiblioteket där du kan se ett urval ur bibliotekets raritetssamlingar.

Groda vid marmorfundament med slingrande rosa rosor
Detalj ur: “Admiranda Tibi Levium Spectacula Rerum" av Rösel von Rosenhof, August Johann, 1705-1759.

 

 

Rariteter

Böcker tryckta före 1800 och material av högt vetenskapligt värde förvaras i klimatanpassade magasin. Dessa böcker får läsas i universitetsbibliotekets specialläsesal eller i vissa fall på övervakad plats. Vill du använda material ur raritetssamlingen kontakta ansvarig bibliotekarie via e-post: sub_specialsamlingar@su.se eller på telefon: 08-120 768 35.

 

Universitetsbiblioteket har äldre och rara böcker och handskrifter från 1400-talets slut och framåt. Endast en mindre del av dessa samlingar är katalogiserade i Libris. Hittar du inte vad du söker där, kontakta biblioteket via e- post sub_specialsamlingar@su.se

Rosa ros med flera knoppar
Ur: “Admiranda Tibi Levium Spectacula Rerum" av Rösel von Rosenhof, August Johann, 1705-1759.

 

 

Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) har deponerat sin äldre boksamling på Stockholms universitetsbibliotek. Här ingår naturvetenskaplig litteratur från 1400-talets slut och framåt.
Sök i Kungliga Vetenskapsakademiens katalog fram till 1963

Kungliga Vetenskapsakademiens arkiv finns på Centrum för vetenskapshistoria på KVA.
Centrum för vetenskapshistoria 

Stockholms universitetsbibliotek har ingått ett avtal med Linnaeus Link Project i syfte att göra äldre Linnélitteratur tillgänglig, via en internationell webbaserad katalog.

Linnaeus Link Union Catalogue

Bergianska biblioteket finns förtecknat i handskriven katalog
Catalogus librorum Bibliotheca Bergianæ, A-L
Catalogus librorum Bibliotheca Bergianæ, M-Ö

Grodor i vatten runt marmorfundament med texten Admiranda Tibi Levium Spectacula Rerum
Ur: “Admiranda Tibi Levium Spectacula Rerum" av Rösel von Rosenhof, August Johann, 1705-1759.,

 

 

 

Stockholms universitetsbibliotek har stora kartsamlingar. Där ingår bland annat äldre ekonomiska kartor, de så kallade häradskartorna och ett stort antal atlasverk från 1600-talet och framåt.
En del av kartmaterialet finns sökbart via sökrutan på bibliotekets startsida och i Kungliga vetenskapsakademiens kortkatalog.

Sök i Kungliga vetenskapsakademiens kortkatalog

I Kartrummet hittar du skannade kartor från Stockholms universitetsbiblioteks specialsamlingar.
Sök i Kartrummet

Stockholms universitet har ett avtal om fri tillgång till webbtjänsten Geodata Extraction Tool -GET, som tillhandahåller geodata från myndigheter som Lantmäteriet och Sjöfartsverket.

Geodata Extraction Tool - GET

Sex planeter i cirkulär omloppsbana kring solen enligt Copernucus
Cirkulär omloppsbana runt solen, Copernicus

 

 
 

Digitaliserade samlingar

Stockholms universitetsbibliotek har digitiserat flera samlingar. Du hittar en del av materialet i Libris. Digitiserade kartor finns i Kartrummet och avhandlingar från Stockholms högskola och Stockholms universitet mellan åren 1906 och 2003 kan sökas fram i DiVA.
Sök digitaliserat material ur bibliotekets samlingar i LIBRIS
Digitaliserade kartor i Kartrummet  
Sök efter avhandlingar från Stockholms högskola och Stockholms universitet mellan åren 1906-2003 i DiVA.

Beställ skanning av äldre och rart material

Vill du beställa skanning av äldre och rart material ur någon av bibliotekets specialsamlingar, kontaktar du biblioteket via e-post: sub_specialsamlingar@su.se
 

 

Europeiskt dokumentationscentrum - EDC

Europe direct

Stockholms universitetsbibliotek har status som Europeiskt dokumentationscentrum (EDC) och har i uppdrag att tillhandahålla och förmedla information om EU för utbildnings- och forskningsändamål. Vi hjälper gärna till att hitta EU-dokument.
De flesta av EU:s publikationer hittar du i elektronisk form via EU:s webbportal.

Sök i EU:s webbportal

Litteratur om EU hittar du vid sökning i sökrutan på bibliotekets startsida. På entréplanet i Frescatibiblioteket finns också en hylla med informationsmaterial att ta del av. Behöver du hjälp att hitta EU-material till din forskning eller dina studier kontakta EDC- ansvarig Lena Söderberg via e-post lena.soderberg@su.se.

 

Du som har allmänna frågor om EU eller frågor om dina rättigheter och möjligheter i Europa har möjlighet att vända dig till något av följande informationsställen:
EDIC är en organisation med Europa Direktkontor över hela Europa, också i Sverige, där du som allmänhet kan ställa dina EU-frågor.
Ställ dina EU-frågor till EDIC

Riksdagens EU-information har riksdagens uppdrag att ge opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen.
Riksdagens EU-information

EU-nämnden är ett organ i Sveriges riksdag där riksdag och regering samråder i EU-frågor.
EU-nämnden

I Europahuset på Regeringsgatan har Europaparlamentet sitt informationskontor och EU-kommissionen sin representation i Sverige.
Europahuset

Folkrörelsen Nej till EU är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation som verkar för att Sverige ska lämna EU.
Folkrörelsen Nej till EU

 

 

Här listas några viktiga ingångar till Europaforskningen.

SIEPS Svenska institutet för europapolitiska studier är en statlig myndighet som tar fram forskningsbaserade analyser i europapolitiska frågor.
SIEPS

Europaperspektiv är ett nätverk för svenska universitets institutioner för ekonomi, juridik och statsvetenskap inom europaforskningen.
Europaperspektiv

European Policy Institutes Network är ett nätverk av europeiska forskningsinstitut inom europaforskning som vill bidra till debatten om Europas framtid.
European Policy Institutes Network

 

EUR-Lex är den databas där all EU-rätt samlas. Där finns också EU:s officiella tidning, lagstiftningsprocessen, rättspraxis samt medlemsländernas nationella lagstiftning.
EUR-Lex

EU-kommissionen är den institution som ansvarar för att EU:s lagstiftning tillämpas i medlemsländerna.
Tillämpning av EU-lagstiftningen

European e-justice är en E-juridikportal som samlar relevant rättsinformation.
European e-justice

 

Hos EU Bookshop hittar du bland annat böcker, broschyrer, affischer, kartor och tidskrifter om EU:s politik och verksamhet från 1952 och framåt. Där kan du beställa trycksaker. Mycket av materialet går kostnadsfritt att ladda ner som pdf.
EU Bookshop

 

EuroTermBank är ett projekt som fokuserar på att harmonisera och bekräfta arbetet med terminologin i nya medlemsländer. De förmedlar erfarenheter från flera terminologinätverk i EU.
EuroTermBank

IATE, Inter-Active Terminology for Europe är EU:s inter-institutionella terminologidatabas. Här ingår alla existerande terminologidatabaser som finns inom EU:s översättningsservice.
IATE- Active Terminology for Europe

 

Du kan följa nyhetsflödet från EU direkt på webben eller via sociala medier. Det finns också flera webbtidningar som helt fokuserar på EU.
I EU Newsroom får du de senaste nyheterna från EU genom pressreleaser och uttalanden från alla EU:s institutioner och organ.
EU Newsroom

Med detta sökverktyg hittar du konton med EU-innehåll på olika sociala medier.
Sökverktyg för sociala medier med EU-innehåll.

EUobserver är en oberoende webbtidning som innehåller EU-relaterade nyheter och information.
EUobserver

Europaportalen är en svensk webbtidning om EU och Europa.
Europaportalen

 

För dig som söker statistik om EU och Europa är databasen Eurostat den viktigaste ingången. Där finns statistik om EU men också om samtliga medlemsländer, EFTA-länder och kandidatländer.
Eurostat

SCB Statistiska Centralbyrån har också en ingång till EU-statistik i sin internationella statistik.
SCB Statistiska Centralbyråns EU-statistik

 

Här kan du se vilka aktuella evenemang om och av EU som du som student, forskare och allmänhet kan delta i.
Evenemang vid EU- kommissionens representation i Sverige
Aktiviteter vid Europaparlamentets kontor i Sverige
 

 

 

Kontakt

Raritetsansvarig
EDC-bibliotekarie
På denna sida