Forskare på SU? Hjälp oss testa en ny publiceringsplattform

Nu kan du publicera artiklar öppet tillgängligt och få dem sakkunniggranskade i en ny publiceringsplattform SU har varit med att utforma.

Som en del av arbetet för öppen vetenskap har SU varit med och utformat en publiceringsplattform tillsammans med företaget SciFree. Publiceringsplattformen har arbetsnamnet Dynamica. Syftet är att erbjuda en alternativ väg för publicering istället för via de kommersiella förlagen.

I Dynamica kan du som forskare vid SU publicera artiklar öppet tillgängligt med en CC BY-licens. Artiklarna sakkunniggranskas öppet i samma plattform. Vi behöver nu 50 testpiloter som kan lägga in artiklar och ge oss förbättringsförslag.

Läs mer om Dynamica

Har du frågor? Kontakta oss på openaccess@su.se