Nu kan forskare vid SU publicera med öppen tillgång i Nature

Tack vare ett nytt läs- och publiceringsavtal tecknat av universitetsbiblioteket kan forskare vid Stockholms universitet publicera artiklar med öppen tillgång i ännu fler tidskrifter från Springer Nature, bland annat Nature.

– Att de stora kommersiella förlagen öppnar upp för att även deras ”flagship”-tidskrifter tillåter öppen publicering är ett ytterligare steg framåt för öppen tillgänglighet, säger Wilhelm Widmark, överbibliotekarie och rektorsråd för öppen vetenskap.

Stockholms universitet och nio andra lärosäten har genom Bibsamkonsortiet nu tecknat ett avtal för tidskrifterna inom förlagsetiketten Nature Journals.

Avtalet innebär att användare vid Stockholms universitet kan publicera artiklar öppet tillgängligt i 35 tidskrifter inom förlagsetiketten Nature Journals, däribland Nature, en av världens mest citerade vetenskapliga tidskrifter. 

Forskare vid Stockholms universitet publicerar cirka åtta artiklar per år i dessa tidskrifter.

Positivt för forskarna – men ohållbart på sikt

– Nature artiklarna får en mycket stor spridning då de bevakas och recenseras av många nyhetsmedier, därför är det av största vikt att även dessa kommer ut öppet tillgängligt, säger Wilhelm Widmark, och fortsätter:

– Framgent är dock den ekonomiska kostnaden för detta inte hållbar och vi måste arbeta för transparenta prismodeller där vi vet vad vi betalar för.

Stockholms universitet har sedan tidigare läs- och publiceringsavtal för Springer Natures hybrid- och helt öppet tillgängliga tidskrifter vilket innebär att forskare från Stockholms universitet kan publicera sig i över 2400 tidskrifter, utan kostnad för dem. 

Fler hybridtidskrifter också öppna

Nytt för 2022 är också att avtalet för Springer Natures hybridtidskrifter har utökats till att även innefatta de tidskrifter som ges ut under förlagsetiketterna Palgrave Macmillan och Nature Academic Journals.

Det innebär att forskare vid Stockholms universitet kan publicera öppet tillgängligt i ytterligare 76 tidskrifter utan kostnad. 

Läs mer om öppen publicering på Medarbetarwebben

Sök i bibliotekets söktjänst SciFree som listar tidskrifter för öppen publicering och tillgång