Zoologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
Photo: T Meijer

Vilka effekter får rödrävens expansion i fjällmiljön?

Karin Noren har beviljats medel från Naturvårdsverket för sitt projekt ”Ekologiska konsekvenser av boreal invasion”. Projektet ska undersöka interaktionerna mellan rödräv, skogshare, fjällripa och dalripa i svenska fjällen för att få fördjupad förståelse för expansionsprocessen och se vilka förvaltningsåtgärder som har störst effekt.

Photo: Hans Hillewaert

Hur kan vi kan rädda Östersjöarters dna?

Internationella avtal som rör biologisk mångfald på dna-nivå efterföljs inte i skyddade områden i Östersjön. Det visar forskare vid Stockholms, Göteborgs och och Luleå tekniska universitet i en artikel i Conservation Biology.

Butterfly on a flower

Varför finns det så många växtätande insekter? Ny studie ger svar

Variabilitet i födoval har genom den evolutionära historien varit avgörande för diversifiering av växtätande insekter. Det visar en studie ledd av forskare vid Zoologiska institutionen, som använt sig av en ny kombination av metoder för att undersöka födoanvändning hos dagfjärilar.

Emily Baird

Stort anslag för forskning på pollinerande insekter

Emily Baird är en av två forskare vid SU som får Vetenskapsrådets bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer. Titeln på hennes projekt är ”Ett nytt ramverk för att förutsäga pollinerade insekters habitatkrav”.

Guppyhanne, Foto: Paul Bentzen

Guppyhonor med små hjärnor dras inte till attraktiva hannar

Guppyhonor med små hjärnor kan urskilja vilka guppyhannar som är attraktiva, men ser dem inte som mer lockande eller väljer att fortplanta sig med dem. Det visar en ny studie gjord av forskare från University College London och Stockholms universitet.

Zootis Twitter
lediga anställningar
Bolin Centre
masterarbete

Interninformation