Zoologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
Corona_2

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

OL

En ny bok om spelteori för biologer

Olof Leimar vid Zoologiska institutionen är medförfattare på en ny bok om spelteori för biologer som Oxford University Press just har publicerat. Boken ger nya perspektiv på hur man kan tillämpa matematiska modeller på djurs beteenden.

Photo: D Wheatcroft

Hur lär sig flugsnapparen den egna artens sång?

Hur går det till när flugsnappare lär sig sjunga? Styrs det av genetiken eller påverkas sången även av miljön runtomkring? Det vill David Wheatcroft ta reda på i ett forskningsprojekt på Tovetorps  forskningsstation.

Linda

Forskare vill avhjälpa bristande ambition i FN:s mål för biologisk mångfald

FN:s globala mål för biologisk mångfald saknar indikatorer för genetisk mångfald hos vilda växter och djur menar Linda Laikre tillsammans med en större grupp forskare. Nu har forskarna tagit fram förslag på tre indikatorer för att följa förändringar av genetisk mångfald globalt.

John article

Olika ägg föredrar olika spermier

Kvinnors äggceller avger kemiska signaler för att locka till sig spermier. Ny forskning från Stockholms universitet visar att äggcellen genom signalerna kan välja spermie. Olika kvinnors ägg attraherar olika mäns spermier – och föredrar inte alltid partnerns

Mariana

Högskoleföreningens pris för bästa avhandling inom naturvetenskap

Mariana Pires Bragas avhandling “Evolution of host repertoires and the diversification of butterflies” har tilldelats Högskoleföreningens pris som den mest framstående doktorsavhandling inom naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

LL - Science

Globala målen för genetisk mångfald för vaga

Forskare vid Zoologiska institutionen i Science: FN:s nya dokument saknar både definitioner av och konkreta målsättningar för bevarande av den genetiska variationen hos vilda djur- och växtbestånd. Globala målen för genetisk mångfald är för vaga.

Fjärilslarver

Inga enkla svar om framtidens problem med skadeinsekter

Hur klimatförändringar påverkar framtidens insektsskador är inte lätt att förutsäga. En internationell forskargrupp, ledd av Philipp Lehmann från Zoologiska Institutionen, har studerat ca 30 av världens besvärligaste skadeinsekter och sett att de svarar olika på klimatförändringarna.

Wolf puppy

Den apporterande vargvalpen

Forskare på Zoologiska institutionen har gjort en överraskande upptäckt - även vargungar kan hämta en kastad boll utan träning. Förmågan att tolka signaler från människor har tidigare ansetts ha uppstått hos hundar först sedan de blivit tama.

Photo: E Baird

Hur navigerar en dyngbagge?

Att dyngbaggar använder sig av solen för att navigera är känt men nu har Emily Baird, tillsammans med ett internationellt forskarlag bestående av biologer i Sverige och Sydafrika, upptäckt att dyngbaggarna även kan ta ut riktning med hjälp av vinden.

Photo: C Hansen Wheat

Hur det gick till när vargen domesticerades?

Domesticeringen anses förändra framför allt fyra beteenden: rädsla, aggressivitet, socialite och lekfullhet. Nu har forskare på Zoologiska institutionen undersökt i detalj hur dessa beteende förändras hos hundar och vargar under deras uppväxt.

Tovetorp sve
Zootis Twitter
lediga anställningar
Bolin Centre
masterarbete

Interninformation