Populationsgenetik

Översättning pågår.

Läs gärna presentationen på engelska så länge.

Forskningsprojekt

Läs mera om våra projekt inom populationsgenetik på vår engelska hemsida.

POPULATIONSGENETIK

Avdelningsledare: Linda Laikre

Studierektor: Linda Laikre

Ämnesföreträdare: Linda Laikre