(For information about field work in English, click here!)

Inför sommarens fjällrävsinventering söker vi i februari och mars varje år volontärarbetare som hjälper till med fältarbetet i fjällen. Ansökningstiden för 2019 öppnar 15:e februari och stänger 8:de april. Läs all text nedan innan du ansöker, så att du är införstådd med vad det innebär att göra fältarbete med oss.

 

Om fältarbetet

I juli besöker vi alla kända fjällrävslyor i nästan hela fjällkedjan för att se om de är bebodda. Samtidigt genomför vi omfattande inventeringar av smågnagare med slagfällor ("råttfällor") och fåglar genom linjetransekter. Detta eftersom deras förekomst har stor betydelse för fjällrävarna och vår förståelse för fjällvärldens ekologi. Vid bebodda lyor studerar vi i viss mån fjällrävarnas beteende. Som volontär i fjällrävsprojektet förväntas du delta i alla dessa.

Eftersom det finns få fjällrävar och reproduktionen är beroende av tillgången på fjällämmel kan vi tyvärr inte garantera att fältarbetare kommer att få se några rävar. Det är därför viktigt att förstå att fältarbetet i stor utsträckning går ut på att samla in information om förutsättningarna för räv. Blir det ett år med många föryngringar är möjligheterna att få se fjällräv däremot förhållandevis goda.
 

Vem söker vi?

Du är naturintresserad och uppskattar stora mängder regn, sol, blåst, sommarsnö och mygg. Du kommer tälta ute på fjället minst 3 veckor i sträck och arbeta i par med en annan volontär. Ni delar tält och bär med er all mat och utrustning. En dagsetapp kan vara mellan 1 och 2 mil och eftersom vi ofta går utanför led med rätt så tung packning är det bra om du är i någorlunda kondition och van vid att vara ute i naturen. Viktigast är dock din inställning till fältarbete i fjällen och att du inte ger upp när det blir lite motlut.

Projektet står också för inrikesresor i Sverige till och från fjällen (inom rimlighetens gräns).

    

Följ länken nedan för att komma till ansökningsformuläret:

Ansökning på svenska
Application in English

 

Frågor?

Kontakta: johan.wallen@zoologi.su.se