(For information about field work in English, click here!)

Inför sommarens fjällrävsinventering söker vi i februari/mars varje år volontärarbetare som hjälper till med fältarbetet i fjällen. Ansökningstiden för 2021 öppnar först under februari/mars nästa år och pågår fram till i april. Om du funderar på att volontärarbeta för oss, läs då all text nedan, så att du är införstådd med vad det innebär att göra fältarbete med oss.

 

Om fältarbetet

I juli besöker vi alla kända fjällrävslyor i nästan hela fjällkedjan för att se om de är bebodda och av vilket djur. Samtidigt genomför vi omfattande inventeringar av smågnagare med slagfällor ("råttfällor") och fåglar genom linjetransekter samt en del vegetationskartering. Detta eftersom bytesdjurförekomst och deras föda har stor betydelse för fjällrävarna och vår förståelse för fjällvärldens ekologi. Vid fjällrävsbebodda lyor studerar vi i viss mån även fjällrävarnas beteende. Som volontär i fjällrävsprojektet förväntas du kunna delta i alla dessa moment.

Eftersom det finns få fjällrävar i vårt arbetsområde och reproduktionen är beroende av tillgången på fjällämmel kan vi tyvärr inte garantera att fältarbetare kommer att få se några rävar. Det är därför viktigt att förstå att fältarbetet i stor utsträckning går ut på att samla in information och data om förutsättningarna för fjällräv och dess miljö. Blir det ett år med många föryngringar är möjligheterna att få se fjällräv däremot förhållandevis goda men som sagt som volontär kan man inte räkna med att man får se fjällräv under arbetets gång.

 

Vem söker vi?

Du är naturintresserad och uppskattar stora mängder regn, sol, blåst, sommarsnö, mygg och knott. Du kommer tälta ute på fjället minst 10—14 dagar i sträck och totalt arbeta minst tre veckor. Arbetet sker i par med en annan volontär. Ni delar tält och bär med er all mat och utrustning som ni behöver. Det är vi i projektet som sätter ihop arbetsteamen och du kommer mest troligt att arbeta med en person som du tidigare inte känner. En normal dagsetapp kan vara mellan 10 och 20 km och eftersom vi ofta går utanför led med rätt så tung packning är det bra om du är i någorlunda kondition och van vid att vara ute i naturen. Då vädret och förhållandena kan skifta snabbt och mycket är utomhusvana av stor vikt. Vi håller inte heller med någon utrustning så du förutsätts ha det som krävs för att klara sig på fjället, förutom att vi har möjlighet att låna ut ett tvåmannatält per team. Viktigast är dock din inställning till fältarbete i fjällen och att du inte ger upp när det blir lite motlut. Vi har inget krav på att du ska ha biologisk utbildning, men det är bra om man har ett allmänt natur- och ekologiintresse med lite artkunskaper och bevarandebiologitänk.

Projektet står för inrikesresor i Sverige till och från fjällen (inom rimlighetens gräns). Kommer du från utlandet står du själv för resan till och från Sverige.

    

Ansökningsformuläret för 2021 publiceras under februari/mars 2021.

 

Frågor?

Kontakta: johan.wallen@zoologi.su.se