Kurser

populationsgenetik

Kurser på grundnivå

All utbildning på grundnivå inom ekologi organiseras och administreras av Institutionen för biologisk grundutbildning, BIG. På BIGs webbsida hittar du information om utbildningens utformning och behörighetskrav, samt hur du ansöker.

Seminarieserien "Readings in Population Genetics"

För doktorander i populationsgenetik erbjuder avdelningen en seminariserie av litteratur inom ämnet som en del i de obligatoriska poängen i forskarutbildningen. Du hittar mer information i dokumentet "Readings in Population Genetics".

Övriga doktorandkurser

Övriga kurser för doktorander inom hela biologiämnet administreras av Stockholms universitets BioResearch School.

POPULATIONSGENETIK

Avdelningsledare: Linda Laikre

Studierektor: Linda Laikre

Ämnesföreträdare: Linda Laikre