Alumn

Välkommen till Fysikums alumnsida! Här samlar vi information om seminarier, alumnträffar, samverkansprojekt och annat som kan vara av intresse för dig som tidigare har studerat på Fysikum.

Fysikums alumnverksamhet syftar till att främja utbyte mellan våra alumner (före detta studenter) och Fysikums övriga verksamhet. Det kan till exempel handla om alumnträffar och seminarier, mentorskapsprogram för nuvarande studenter med alumner som mentorer, studiebesök på arbetsplatser samt informationsspridning och nätverkande.

Gå med i Fysikums alumnnätverk!

 

Vad kan du göra som alumn?

Tre personer står farmför entren till Albanova universitetscentrum
Foto: Jens Olof Lasthein

Arbetslivsanknytning är högt efterfrågad bland studenter inom det naturvetenskapliga området och inte minst bland Fysikums studenter. Och vad kan ge en bättre koppling till arbetslivet än kontakten med dig som tidigare student, som nu har erfarenhet av att vara just fysiker på arbetsmarknaden.

Det finns många sätt för dig som alumn att engagera dig i vår verksamhet på ett ömsesidigt värdefullt sätt. Några exempel hittar du nedan, men du är självklart välkommen att lyfta egna idéer.

  • Ta del av nyheter inom fysikforskningen som vi bedriver här på Fysikum.
  • Bli inbjuden till spännande seminarier exklusiva för anställda/studenter på Fysikum.
  • Nätverka och träffa andra alumner/studenter med liknande utbildningsbakgrund.
  • Vara mentor för nuvarande fysikstudenter och därmed få erfarenhet av coachande och motiverande samtal.
  • Medverka i våra evenemang, där du får dela med dig av dina erfarenheter och värdefulla kunskaper.
  • Hjälpa oss förbättra vår utbildning, där du då kan vara med och påverka kunskapen hos framtida fysiker.
  • Ta emot fysikstudenter på praktik/examensarbete på din arbetsplats, där ni får chansen att hitta och rekrytera de bästa kandidaterna till ditt företag. 
 

Möt våra fysikalumner

Undrar du vad din utbildning kan leda till efter studierna? Eller är du själv en alumn på Fysikum och vill inspereras av andra? Här kan du läsa om hur det har gått för våra alumner, det vill säga våra tidigare fysikstudenter.

Eleonora - from undergraduate at the Physics Department to PhD student at Oxford
Eleonora - from undergraduate at the Physics Department to PhD student at Oxford

Eleonora Svanberg studerade på kandidatprogrammet i fysik på Fysikum. Hon tog sedan sin master på University of Cambridge och ska nu doktorera på Oxford University i England. 

Skillnaden mellan att studera på Fysikum och i England

Det är väldigt kul att vara svensk utomlands...

Jonas Enander

Jonas Enander 

Jonas Enander studerade vid Fysikum omkring 2005 och doktorerade 2015. Nu skriver han populärvetenskapligt och har en podd där universitetslektor Sören Holst medverkar.

Läs mer om Jonas här

Jag gjorde både min masteruppsats och mitt doktorsarbete vid avdelningen för Kosmologi, astropartikelfysik och strängteori.

Irene Vicente
Irene Vicente

Irene Vicente växte upp i staden Salamanca i västra Spanien. Nu har hon arbetat på Ericsson i två år.

Läs mer om Irenes studier här

Jag gillade Stockholm och universitetet så mycket att jag bestämde mig för att flytta hit för min masterutbildning.

Porträtt
Rebecca Titternes tycker att det är varierande, utvecklande och givande att arbeta kliniskt.

Rebecca Titternes tog examen från sjukhusfysikerprogrammet 2020. Hon fick jobb direkt och arbetar nu på Karolinska universitetssjukhuset med diagnostik. 

Läs om hur det är att arbeta som sjukhusfysiker

Mitt hjärta klappar extra för onkologi.

Rickard Ström
Rickard Ström. Foto: Estelle Lambusch

Fysikern Rickard Ström har låtit lusten att lära sig mer leda honom genom studier och forskning. Just nu gör han en postdok i Tyskland, men kan tänka sig att snart byta spår – kanske till ett jobb utanför akademin. Rickar är en av flera fysikalumner som är med i vårt alumnnätverk.

Läs mer om Rickards forskarresa

Jag tror inte längre att jag vill bli professor, utan det är andra utmaningar som intresserar mig.

Narit hoppar ur ett flygplan.
Foto privat. Fotograf: Ben San

Narit Pidokrajt tog en doktorsexamen i teoretisk fysik från Fysikum. Idag arbetar han som gymnasielärare och gillar att inspirera sina elever med historier om astronauter, nobelpristagare och svarta hål när han inte är upptagen med att hoppa ut ur flygplan.

Läs Narits tips till fysikstudenter

Utöver min analytiska förmåga har jag utvecklat min pedagogiska förmåga och att kunna tala inför en stor grupp människor. 

Porträtt av Mikael Fremling.
Mikael Fremling - Foto privat

Mikael Fremling jobbar som forskare där han fångar elektroner i starka magnetfält för att bilda kvantväskor. Han var under tiden som studnet på Fysikum väldigt akitv inom studeisociala aktiviteter och organisationer.

Lär mer om Mikaels tid som fysikstudent

Jag rekommenderar varmt att man engagerar sig i till exempel Naturvetenskapliga Föreningen (NF).

 

Porträtt Erik Westberg.
Erik Westberg - foto privat.

Erik Westberg tog både en grundexamen samt en doktorexam på Fysikum. Idag utveckar han mobilsystemet 5G på Ericsson.

Läs mer om Eriks spännande jobb

Min erfarenhet är att när man kommer ut i näringslivet, efter en fysikexamen, är det relativt enkelt att ta till sig den branchspeficika kunskapen.

Michael Lindberg framför trappa inomhus
Michael Lindberg menar att fysikprogrammet ger möjligheter till jobb inom branscher man normalt inte tänker på. Foto: Daniel Axelsson

Intresset för astronomi tog honom till universitetet och fysiklinjen. En kurs i ekonofysik ändrade dock inriktningen och idag löser Michael Lindberg problem på Nasdaq.

Läs mer om Michaels arbete

...lås inte upp dig kring en precis idé om vad du ska jobba med – det kan hända mycket under tiden. 

Porträtt Jonas Svennebring.
Jonas Svennebring -foto privat

Jonas utvecklar nätverksteknologi på företaget Intel. På Fysikum läste jag en magisterexamen i fysik med inriktning mot halvledarfysik/elektronik.

Läs mer om Jonas fysikstudier

Vetenskapligt tänkande är nog det viktigaste jag lärde mig under mina studier.

 

Fler alumnintervjuer

Intervjuerna ovan är bara en bråkdel av alla spännande alumner vi har här på Fysikum och på Stockholms universitet. Är du nyfiken på andra ämnen och att läsa fler intervjuer finns det tillgängligt på Stockholms universitets centrala alumnsida.

 

Kontakt

Utbildningskoordinator
På denna sida