Historiestudenterna som skapade en egen arena

Mitt under sin egen utbildning bestämde de sig för att skapa den arena för utbyte om humaniora som de själva kände att de saknade. Humarena är en kommunikations- och interaktionsplattform för humanistisk forskning. Grundarna är alumni från Masterprogrammet i historia.

Det var hösten år 2021, när Karin Hellqvist och Makrina Hjälm Ellnemyr åkte tunnelbana efter ett seminarium inom kursen Historia i samhället – en av masterprogrammets obligatoriska kurser – som idén föddes.

– Vi tänkte på historia i samhället och det som kursen handlade om. Och så tänkte vi ”vart tar forskningen vägen?”, säger Karin Hellqvist. 
Det var då de började prata om att själva starta upp någon sorts kanal – eller arena – för att kommunicera humanistisk forskning. 

– Vi vill skapa ett sorts kunskapsgalleri för humanistisk forskning, riktat mot en bred allmänhet. 

År 2022 startades så Humarena. Förutom grundarna Karin Hellqvist och Makrina Ellnemyr drivs företaget av ytterligare fyra före detta humaniorastudenter, varav flera examinerats vid Historiska institutionen. Deras första projekt var Instagramkontot hum.arena. Där samsas reflekterande sammanfattningar av nyutkomna publikationer – med fullständiga referenser – med memes om studentliv i allmänhet och humaniorastudier i synnerhet. 

Förutom instagramflödet finns podcasten ”Ett Hum Om” och sedan alldeles nyss hemsidan humarena.se där ambitionen bland annat är att aktiva humaniorastudenter ska kunna bidra med egna texter om ämnen de själva tycker är intressanta. Och det finns ingen brist på ytterligare idéer. Snart kommer t-shirts med tryck som citerar eller skämtar om humaniorastudier. Gruppen har även pratat om att starta ett eget band – ”The Footnotes” – och om att organisera en sorts ”Historievecka” för historieintresserad allmänhet, studenter och forskare. 

– Vi hoppas att folk som besöker våra kanaler ska tycka att det är roligt. Att forskningsresultaten blir nära, tillgängliga och intressanta, även för människor som annars kanske inte har en relation till humanistisk forskning.

Närmast planerar Humarena en skrivarworkshop för studenter den 26 mars.  Skrivarintresset kan vara brett, men särskilt intressant kan det vara för de som är intresserade av att skriva lite mer fritt om humanistiska ämnen – eller som är nyfikna på att bidra som författare till Humarenas nya hemsida. 

Läs mer om skrivarworkshopen här (länk till facebookevenemang)

Humarena Skrivarworkshop Facebookevenemang

Läs mer om Humarena på deras instagramsida eller hemsida: 

www.instagram.com/hum.arena/

https://www.humarena.se/