Karin Sennefelt har valts in som ny ledamot i Kungliga Vitterhetsakademien

Karin Sennefelt, professor i historia vid Stockholms universitet, har valts in som arbetande ledamot i Kungliga Vitterhetsakademien.

Karin Sennefelt, professor i historia. Foto: Elin Heppling

Med fokus på social- och kulturhistoria i Sverige under tidigmodern tid och med särskilt intresse för kroppen, rumsliga praktiker och materiell kultur, har Karin Sennefelts forskning riktat ljuset mot vardagens historia. Karin är studierektor för forskarutbildningen i historia vid Historiska institutionen och en av initiativtagarna till Nätverket för tidigmodern historia. 2022 blev hon ledamot av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap, och den 13 juni i år valdes hon in som arbetande ledamot i Kungliga Vitterhetsakademien, i den historisk–antikvariska klassen.

Läs mer på Vitterhetsakademien här

 

Läs mer om Karin Sennefelts forskning här
Läs mer om Nätverket för tidigmodern historia här