Masterstudenter bjuds in till tidigmodern workshop

Nätverket för tidigmodern historia bjuder in historiestudenter på masternivå till workshop i Lund september 2023. Se här inbjudan från nätverket.

Våren 2022 skapades ett nationellt nätverk för att stärka forskning och utbildning om tidigmodern tid (ca1500-ca 1800). Åtta svenska lärosäten ingår i nätverket och en utgångspunkt är att nätverket ska gynna allt ifrån studenter, till doktorander och såväl yngre som mer seniora lärare/forskare.

En ambition nätverket har är att anordna en årlig masterworkshop och den allra första ska hållas i Lund den 28-29 september 2023.

Tanken med workshopen är att studenter som ska skriva masteruppsats vårterminen 2024 kan lägga fram idéskisser som sedan diskuteras i grupp. Några av landets mest erfarna forskare kommer att delta och ge råd och tips inför uppsatsarbetet. Det kan röra sig om tips på källmaterial, relevant forskning, metod- och teorianvändning med mera. Vi hoppas på det sättet att du som tänker skriva om ett tidigmodernt ämne ska få en bra start på ditt uppsatsarbete och att du knyter kontakter med studenter vid andra lärosäten.

 

Intresseanmälan till workshopen

Om du är intresserad av att delta kan du redan nu göra en preliminär anmälan (som inte är bindande). Vi kommer att återkomma och be om en definitiv anmälan lite längre fram på terminen.

Du behöver inte ange något ämne utan det räcker att du anger vem du är och vid vilket lärosäte du studerar. Preliminär anmälan kan göras till Svante Norrhem på svante.norrhem@hist.lu.se

 

Vem kan anmäla sig?

  • Du ska vara masterstudent i historia och skriva uppsats vårterminen 2024.
  • Din tänkta uppsats ska ha ett fokus på tidsperioden ca 1500-ca1800. Självklart kan uppsatsen ta upp aspekter både före och efter detta men fokus ska ligga på den tidigmoderna perioden.
 

Hur går workshopen till?

  • Vi har plats för ca 20 deltagare samt 4-5 seniora forskare.
  • Om du antas bekostar vi din resa från studieorten till Lund t.r samt boende en natt i Lund.
  • Workshopen börjar kl 13 den 28 september och avslutas kl 12 dagen därpå. Vi bekostar fika bägge dagarna samt middag första kvällen. Lunch bekostas inte.
  • Varje deltagare presenterar en kort skiss (1-2 sidor) där det tänkta uppsatsämnet presenteras. Därefter diskuteras och kommenteras denna.
 

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till Svante Norrhem, svante.norrhem@hist.lu.se.

Inbjudan i PDF-format för utskrift:

Tidigmodern masterworkshop september 2023 (222 Kb)

Mer om nätverket:

Nätverket för tidigmodern historia