Ny rapport om svensk forskning om Förintelsen

Vetenskapsrådet har tagit fram en kartläggning över svensk forskning om Förintelsen och antisemitism. Klas Åmark, professor emeritus i historia, har genomfört kartläggningen.

Omslag till rapporten Förintelsen och antisemitism.
Omslag till rapporten Förintelsen och antisemitism.

Svensk forskning om Förintelsen och antisemitism håller god standard. Under de senaste två decennierna har det skett ett nytänkande bland svenska forskare genom att Förintelsen har börjat betraktas som en del av svensk historia. Den första internationella konferensen om Förintelsen i Sverige år 2000, som initierades av dåvarande statsminister Göran Persson, kan ses som ett startskott för detta. Detta skriver Klas Åmark i sin rapport över forskningsläget i Sverige.

Det är regeringen som har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att ta fram en kartläggning över svensk forskning i ämnet och det är Klas Åmark, professor emeritus i historia vid Stockholms universitet, som fick fått genomföra kartläggningen. Rapporten är nu klar och finns att ladda ner via Vetenskapsrådets webbplats.

Mer information

Länk till Vetenskapsrådets webbplats där kartläggningen finns tillgänglig.

Klas Åmark är professor emeritus i historia vid Stockholms universitet. Han har själv bidragit med forskning kring Förintelsen och antisemitism. Några av hans verk i ämnet är:

Främlingar på tåg: Sverige och Förintelsen, 2021.

Förövarna bestämmer villkoren: Raoul Wallenberg och de internationella hjälpaktionerna i Budapest, 2016.

Att bo granne med ondskan: Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och förintelsen. 2011.

Läs mer om Klas Åmark här.