Postdoktor undersöker sexigt och osexigt i tidigmoderna Sverige

Vad bestod förspel av i 1500- och 1600-talens svenska städer? Hur gick det till att flörta eller hitta en partner? Paul Borenberg kommer under en treårig postdok med bas på Historiska institutionen att undersöka sexualitet och flört för att komma under huden på 1600-talsmänniskan.

Vilka signaler betydde vad i 1500- och 1600-talets dejtingsverige? Det Paul Borenberg i forskningsprojektet "Sexuell repression: Reformationens effekter på sexuella relationer och uppvaktning, ca 1540-1650". Paul Borenberg innehar ett treårigt internationellt postdoktorat finansierat av Vetenskapsrådet. Från och med januari har han sin bas på Historiska institutionen.

Paul Borenberg
Paul Borenberg, treårig internationell postdok på Historiska institutionen. Hans forskning handlar om flirtande och sexualitet i Sverige under 1500- och 1600-talet. Foto: Elin Heppling/SU.
 

Lusten som ett spänningsfält mellan individ och samhälle

Paul Borenberg doktorerade vid Göteborgs universitet år 2020 med avhandlingen "Tjänstefolk: Vardagsliv i underordning, Stockholm 1600-1635", i vilken han undersökte vardagen för pigor och drängar i tidigmoderna Stockholm. Nu intresserar han sig för människors sexuella relationer under samma århundrade – vad det egentligen innebar att "dejta" under tidigmodern tid.

–Intresset kommer delvis ur mitt eget dejtande under doktorandtiden: det blev tydligt hur sexualitet och flirt var fält där samhällets normer och värderingar utövar ett stort inflytande, samtidigt som de ibland hamnar på kollisionskurs med kåtheten och lusten.

Det gör sexualitet och flörtande till ett spännande ämne, tycker Paul Borenberg.

–Som ett spänningsfält mellan individen och samhället. Man kommer nära människan, men också samhällsstrukturerna.

I tiden kring reformationen infördes även mycket stränga sexuallagar. Hur det kan ha påverkat flirtande är en av frågorna som Paul Borenberg ställer sig.

–När jag sedan läste domstolsprotokoll från 1600-talets Sverige fann jag fall eller fall där människor ställdes inför rätta för olika typer av sexualbrott. På så sätt föddes väl tanken att detta kan vara ett sätt att komma under huden på 1600-talsmänniskan.

 

Del av tidigmodern forskningsmiljö

Den nya postdoktorn ser fram emot att ha sin bas på Historiska institutionen under den närmaste tiden.

–Stockholms universitet ligger i framkant i den tidigmoderna forskningen, och jag ser såklart fram emot att få vara en del av den miljön, framför allt vad det gäller den urbanhistoriska forskningen. Dessutom har jag flera gamla vänner och bekanta på institutionen. Det är väldigt roligt att få tillfälle att återknyta kontakten såhär efter pandemiåren.

Paul Borenberg innehar ett treårigt internationellt postdoktorat finansierat av Vetenskapsrådet.

Paul Borenbergs profilsida

Länk till Paul Borenbergs avhandling (Göteborgs universitet)

 

Postdoktorns lästips om tidigmodern sexualitet

–Malin Lennartsson har skrivit artikeln ”Hävdande och hustrubröst: Sexualitet, kropp och identitet i det tidigmoderna Sverige” (Ht 2009 nr 3). Den kan fungera som en bra introduktion. Annars har Rebecka Lennartsson har skrivit en fantastisk bok om sexhandeln i det tidigmoderna Stockholm, med den vackra titeln ”Mamsell Bohmans fall: Nattlöperskor i 1700-talets Stockholm”. Fast den handlar ju om en senare period än min.