Välkommen Birgit Tremml-Werner, lektor i globalhistoria!

Välkommen säger vi till Birgit Tremml-Werner, nyanställd lektor i historia, med inriktning på globalhistoria, vid Historiska institutionen.

Birgit Tremml-Werner. Foto: Sofia Ekelund

Birgit Tremml-Werner disputerade år 2012 vid Wiens universitet på en avhandling om möten mellan spanjorer, kineser och japaner i Manila (Filipinerna) 1571–1644. Innan hon kom till Stockholms universitet arbetade hon i tre år vid Linnéuniversitetet i Växjö, där hon bl. a. hade ett Marie Skłodowska Curie Actions-forskningsprojekt och var kursansvarig för historia och metodkurser i det internationella mastersprogrammet i koloniala och postkoloniala studier. Hon var tidigare gästprofessor vid universitetet i Wien  (2019/20) och Tokyo (2019), samt anställt som postdoktor i det kollektiva HERA-projektet vid universitetet i Zürich (2016-2019) och vid University of Tokyo (2013-2015).

Birgit har tidigare undervisat om den diplomatiska, sociala och kulturella historien i Öst- och Sydostasien före 1900, samt i frågor om imperialism och kolonialism ur ett globalt perspektiv. Under höstterminen 2023 kommer hon att undervisa seminariegrupper i kursen Teori och Metod på Kandidatkursen och i Tidigmodern Historia på Historia I.

I sitt pågående forskningsprojekt Diplomati i det tidigmoderna Sydostasien: aktörer, praktiker, översättningar (finansierat av Vetenskapsrådet) undersöker hon hur förhandlingar såg ut och hur ojämna maktrelationer påverkades av fördrag, språk och kunskap. År 2021 grundade hon Global Diplomacy Network (GDN) som står för att integrera icke-europiska aspekter i den så kallade nya diplomatihistorien.