Disputation: Malin Tallås Ahlzén

Disputation

Datum: fredag 23 september 2022

Tid: 10.00 – 13.00

Plats: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus

Malin Tallås Ahlzén, doktorand i nationalekonomi vid SOFI och Nationalekonomiska institutionen vid försvarar sin avhandling i nationalekonomi “Essays in Swedish Family Policy”.

 


Disputation: Malin Tallås Ahlzén

Avhandlingens titel: “Essays in Swedish Family Policy”
Opponent: Rita Ginja, University of Bergen
Tid: 23 september, 10:00
Plats: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Stockholms universitet

Keywords: public economics, labor economics, parental leave, quotas, childcare, cognitive development.

Läs spikbladet: Malin Tallås-Ahlzén spikblad Essays in Swedish Family Policy (133 Kb)