CIVIS-KF Korean Studies E-School Konsortium 2023-2024

Institutioner för Koreastudier vid fem universitet som tillhör CIVIS-nätverket har lanserat ett treårigt program med onlinekurser 2021-2024.

Förutom fem onlinekurser per år kommer en årlig sommarskola för doktorander att hållas med stöd från Eberhard Karls Universität Tübingen.

Syftet med CIVIS-KF Korean Studies E-School Konsortium är att underlätta samarbeten över nationella gränser och skapa möjligheter för studenter och lärare att träffas, utbyta kunskap och samarbeta.

Huvudmålen för CIVIS-KF Korean Studies E-School Konsortium är att:

• erbjuda olika onlinekurser i Koreastudier
• erbjuda en intensiv undervisningserfarenhet; främja utbyte av kunskap, idéer och förslag om specifika ämnen, stimulera nya idéer och liva upp debatter
• förbättra den digitala rörligheten för CIVIS-studenter för att främja en internationell mentalitet bland studenter
• skapa länkar mellan partneruniversitet, akademisk personal och studenter, vilket också ger möjligheter till nätverkande
• stödja samarbeten eller strukturerade strategier inom lärande och forskning

Deltagande CIVIS partneruniversitet

Eberhard Karls Universität Tübingen, Tyskland (Programkoordinator: Prof. You Jae Lee)
Aix-Marseille Université, Frankrike (Koordinator: Prof. Hyegyeong Kim)
University of Bucharest, Rumänien (Koordinator: Prof. Diana Yuksel)
Sapienza Università di Roma, Italien (Koordinator: Prof. Antonetta L. Bruno)
Stockholms universitet, Sverige (Koordinator: Prof. Sonja Häussler)

Aktuella kurser under HT23 och VT24

Under höstterminen 2023 kommer Stockholms universitet att ge en kurs om Nord- och Sydkoreas relationer där studenter från Eberhard Karls Universität Tübingen och Aix-Marseille Université kommer att delta. Studenter från Stockholms universitet kommer att ha möjlighet att gå en kurs i Koreansk vardagshistoria som undervisas vid Eberhard Karls universitet i Tübingen höstterminen 2023, och vårterminen 2024 erbjuds en kurs om buddhismens historia i Korea vid universitetet i Aix-Marseille.

Läs mer om CIVIS