Disputation Olov Lund - ekonomisk historia

Den 9 september 2022 försvarade Olov Lund framgångsrikt sin avhandling: Nätverksstaten - Statsbildningsprocesser och rumsliga praktiker i senmedeltidens Sverige 1440-1520.

Olov Lund och opponent Sofia Gustafsson i diskussion under disputationen. Foto: Johannes Hartvigson.

Opponent: Docent Sofia Gustafsson (Linköping)

I betygsnämnden satt: Professor Mats Hallenberg (SU), Professor Martin Hansson (Lund), Professor Randi Bjørshol Wærdahl (Trondheim)

Handledare: Docent Dag Retsö, Professor emeritus Janken Myrdal, Docent Gabriela Bjarne Larsson
 

Abstract: Hur kom det sig att den svenska staten blev framgångsrik trots 1400-talets många inbördeskrig och olika gruppers särintressen? Hur lyckades man hålla ihop ett till ytan tämligen stort rike, och hur nådde statsmaktens företrädare ut till lokalsamhället?

Medan tidigare forskning i huvudsak fokuserat på kungamaktens och högfrälsets interna kamp om makten fokuserar Nätverksstaten på den praktiska sidan av statsmaktsutövningen och på relationerna mellan statens företrädare på riksnivå och i lokalsamhällena de ämnade att regera över. Genom att kartlägga två riksråd och lagmäns sociala nätverk och vilka resurser de hade att tillgå i form av jord och skatteintäkter, blottläggs det nödtvungna sambandet mellan goda kontakter och en privat infrastruktur av gods och gårdar för att uppnå egna och statens intressen.

I Nätverksstaten ges en ny bild av den svenska statsbildningsprocessen och dess drivkrafter. I kontrast mot tidigare forskning visar Olov Lund att betydligt fler människor deltog i statens aktiviteter och att staten under 1400-talet hade djupare förankring i lokalsamhället än vad som tidigare gjorts gällande.

Läs avhandlingen här