Ekonomhistoriker prisas för sin forskning

Den 20 mars mottog ekonomhistorikern Olov Lund Kungliga Vitterhetsakademiens pris för förtjänta vetenskapliga arbeten för sin avhandling "Nätverksstaten. Statsbildningsprocesser och rumsliga praktiker i senmedeltidens Sverige 1440–1520".

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753 och delar årligen ut priser, belöningar och medaljer till förtjänta forskare. Prisutdelningen ägde rum på Riddarhuset i samband med akademiens högtidsdag och avslutades med middag i Gyllene salen på Stadshuset i Stockholm.

Här nedan kan du se högtidssammankomsten med tillhörande prisutdelning.