Ny bok om facklig internationalism

Vad är facklig internationalism? Det svarar Johan Svanberg på i sin nya bok "Europas kärna och utkanter".

I den nyutkomna boken Europas kärna och utkanter svarar Johan Svanberg på den frågan genom att studera det internationella fackliga samarbetet i metall- och verkstadsindustrin under kalla kriget och med fokus på efterkrigstidens Europaintegration. I bokens blickfång står Internationella metallarbetarfederationen och Svenska metallindustriarbetareförbundet. Johan Svanberg urskiljer hur integrationen av de europeiska marknaderna bedömdes påverka de fackliga förutsättningarna, och visar hur kalla kriget och konflikten mellan socialdemokrater och kommunister drev Internationella metallarbetarfederationen i en integrationsbejakande riktning.

Boken finns tillgänglig på förlagets hemsida