Olov Lund berättar om sin forskning i Axess TV

Olov Lund är doktorand i ekonomisk historia vid Stockholms universitet och skriver om statsbildning och statsmaktsutövning i det förmoderna samhället. Här berättar han om sin forskning i Axess TV.

Hur kom det sig att den senmedeltida staten i Sverige blev framgångsrik, trots inbördeskrig och konflikter inom Kalmarunionen? Vilka var det som tog del av statens aktiviteter och hur höll man ihop ett så pass vidsträckt rike, trots låg teknisk förmåga till förflyttning? Det är några av frågorna Olov Lund redogör för i Axess TV.