Olov Lund erhåller Högskoleföreningens pris för framstående avhandling

Olov Lund erhåller Högskoleföreningens pris för framstående avhandling för ”Nätverksstaten: Statsbildningsprocesser och rumsliga praktiker i senmedeltidens Sverige 1440–1520”

Olov Lund erhåller ytterligare ett pris för sin avhandling ”Nätverksstaten: Statsbildningsprocesser och rumsliga praktiker i senmedeltidens Sverige 1440–1520”. Den här gången är det Högskoleföreningens pris för framstående avhandling med en prissumma på 25 000 kr. 

Utdrag ur beslutsformulering: Avhandlingens resultat visar att den stabilitet och territoriella kontroll som kännetecknar den svenska staten under perioden upprätthölls inte bara av nätverkskontakter som etablerades genom rörelser i rummet utan också involverade betydligt fler personer i de lokala samhällena än just statens företrädare. Sammantaget kombinerar Lunds avhandling på ett elegant och mycket välskrivet sätt samhällsvetenskapliga och ekonomisk-historiska ansatser och bidrar därigenom både teoretiskt och empiriskt till vår kunskap om statsbildningsprocesser i Sverige samtidigt som den öppnar för nya spännande frågor för framtida forskning.

Högskoleföreningen prisar framstående avhandlingar