"Barnets språkutveckling under förskoleåldern" – Provföreläsningar inför tillsättning av lektorat

Föreläsning

Datum: onsdag 31 maj 2023

Tid: 11.15 – 13.45

Plats: C307, Institutionen för lingvistik

Institutionen för lingvistik anställer en universitetslektor i barns språkutveckling under 2023. Som en del i rekryteringsprocessen hålls öppna provföreläsningar med två kandidater: Lisa Gustafsson och Ellen Marklund.

Lisa Gustavsson och Ellen Marklund kommer att hålla var sin föreläsning på ämnet ”Barnets språkutveckling under förskoleåldern (2-6 år)”. Provföreläsningarna är öppna för alla.

11:15–12:00 Lisa Gustavsson
12:00–12:55 Uppehåll för lunch
13:00–13:45 Ellen Marklund