Rådet för Arbetsmiljö och Lika Villkor (RALV)

Viktiga datum

Datum: måndag 5 december 2022

Tid: 11.00 – 12.30

Plats: C 315

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor vid sammanträder måndag den 5 december kl. 11–12.30.

Det lokala rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV) sammanträder en gång per termin och går igenom frågor kopplade till arbetsmiljön.

 

Agenda

  • Utvärdering av RALV-utbildningen och strategi för praktisk arbetsmiljöarbete
  • Kommentera förslaget till plan för arbetsmiljö och likavillkor före IS-beslut
  • Utvärdering av svar från centrala medarbetarenkäten 
  • Information om CoSafe
  • Rapportering från studentrådet
  • Rapportering från doktoranderna
  • Fysisk arbetsmiljö – renovering av institutionens pentry med mera.
 

Anmäl ett ärende

Som medarbetare och student vid institutionen kan du anmäla ärenden till RALV. Är det något du önskar att vi tar upp vid mötet den 5 december kan du antingen kontakta administrativ chef Elin Allzén (elin.allzen@su.se) eller något av de lokala skyddsombuden. Till och med 31 oktober kan du också anmäla ärenden anonymt via en "RALV-brevlåda" som står uppställd i institutionens pentry. 

Lokala skyddsombud vid Institutionen för lingvistik