Ventilering av kandidatuppsatser i lingvistik

Seminarium

Datum: torsdag 1 juni 2023

Tid: 09.00 – 15.00

Plats: C307, Institutionen för lingvistik

Årets kandidatuppsatser ventileras vid ett uppsatsseminarium i hybridformat. För tillgång till seminariet i Zoom, vänligen kontakta kursansvarig Ljuba Veselinova.

 

Schema

9:00–9:30

David Hultman

Uppsatstitel:
"Topics in the grammar of Kalkoti"

Opponent: Ninoa Hannah

Handledare: Henrik Liljegren

Granskare: Ljuba Veselinova

9:30–9:35 PAUS  
9:35–10:05

Wilma Syrén

Uppsatstitel:
Mot en semantisk karta för kontinuativer i germanska språk

Opponent: David Hultman

Handledare: Ljuba Veselinova

Granskare: Maria Koptjevskaja-Tamm

10:05–10:15 PAUS  
10:15–10:45

Ylva Skånér

Uppsatstitel:
Perspektiv i svenska narrativa texter: de deiktiska verben komma och gå och koherens

Opponent: Wilma Syrén

Handledare: Bernhard Wälchli

Granskare: Andrew Cooper

10:45–10:50 PAUS  
10:50–11:20

Ninoa Hannah

Uppsatstitel:
En studie i alignment i ṭuroyo och klassisk syriska

Opponent: Ylva Skånér

Handledare: Bernhard Wälchli, Ljuba Veselinova

Granskare: Andrew Cooper

11:20–11:25 PAUS  
11:25–11:55

Katarina Gillholm

Uppsatstitel:
Neural maskinöversättning av gawarbati

Opponent: Gustaf Gren

Handledare: Robert Östling

Granskare: Mats Wirén

12:00–13:00 LUNCH  
13:00–13:30

Gustaf Gren

Uppsatstitel:
"A Tale of Two Domains: Automatic Identification of Hate Speech in Cross-Domain Scenarios"

Opponent: Katarina Gillholm

Handledare: Robert Östling

Granskare: Amanda Kann

13:30–13:35 PAUS  
13:35–14:05

Helena Engström

Uppsatstitel:
"The effect of bodyposition on rib cage and abdomen contribution during speech breathing"

Opponent: Johanna Sundström

Handledare: Marcin Włodarczak

Granskare: Mattias Heldner

14:05–14:10 PAUS  
14:10–14:40

Johanna Sundström

Uppsatstitel:
"What comes next? Investigating the neural correlates of predictability during conversation with fMRI"

Opponent: 

Handledare:

Granskare

15:00–16:00 Handledarkollegiet sammanträder.  
 

Kontakt

Ljuba Veselinova: ljuba@ling.su.se