Ventilering av kandidatuppsatser i lingvistik

Seminarium

Datum: torsdag 2 juni 2022

Tid: 09.00 – 15.15

Plats: Institutionen för lingvistik

Årets kandidatuppsatser ventileras vid ett uppsatsseminarium den 2 juni.

Åtta uppsatser i lingvistik med profilering mot barns språkutveckling, datorlingvistik respektive typologi och språklig mångfald kommer att ventileras. 

Mer information och schema för ventileringarna kommer inom kort.