Ventilering av masteruppsatser i lingvistik

Seminarium

Datum: tisdag 31 maj 2022

Tid: 09.00 – 12.00

Plats: Institutionen för lingvistik

Välkommen till ventileringen av årets masteruppsatser i lingvistik.

Ventileringen äger rum vid ett uppsatsseminarium den 31 maj

 

Schema

9:00–9:45

Amanda Kann

Uppsatstitel:
‘For the fifty-eleventh time’
Examining cross-linguistic properties of hyperbolic numerals and quasi-numeral
expressions through parallel text extraction

Opponent: Lisa Thörn

Handledare: Ljuba Veselinova, Robert Östling

Granskare: Maria Koptjevskaja Tamm

9:45–9:50 PAUS  
9:50–10:35

Caroline Arvidsson

Uppsatstitel:
The brain in conversation
Mapping the neural correlates of turntaking,
production, and comprehension using fMRI

Opponent: Amanda Kann

Handledare: Julia Uddén

Granskare: Rita Almeida

10:35–10:45 PAUS  
10:45–11:30

Lisa Thörn

Uppsatstitel:
Anticipatory vowel-to-consonant coarticulation of Swedish voiceless
fricatives [s], [ɕ] and [ɧ]

Opponent: Caroline Arvidsson

Handledare: Marcin Wɬodarczak, Carla Wikse Barrow

Granskare: Pétur Helgason

13:00–14:00 Lärarkollegiet sammanträder  
 

Kontakt

Ljuba Veselinova: ljuba@ling.su.se