Fonetik 2024 hyllar Björn Lindblom 90 år!

Årets upplaga av konferensen Fonetik sammanfaller med professor emeritus Björn Lindbloms 90-årsdag. Därför anordnas ett speciellt eftermiddagsseminarium för att fira honom.

Fonetikprofessor Björn Lindblom.
Konferensen Fonetik 2024 uppmärksammar att professor emeritus Björn Lindblom fyller 90 år. Foto: Francisco Lacerda

Den 34:e upplagan av den årliga konferensen Fonetik äger rum 3–5 juni 2024 på Campus Albano, Stockholms universitet. Där bjuder man på föredrag som tar upp alla möjliga aspekter fonetikforskning: fonologi, datorlingvistik, tal- och språkpatologi, röstforskning, samtalsanalys, tal- och språkteknologi, maskininlärning, kognitionsvetenskap ... 

Årets upplaga av Fonetikkonferensen sammanfaller också med fonetikprofessor emeritus Björn Lindbloms 90-årsdag. Därför anordnas också ett speciellt eftermiddagsseminarium för att fira honom. 

Björn Lindbom föddes 19 juni 1934 i Stockholm. Han blev 1965 chef för avdelningen för fonetik vid den då nybildade Institutionen för lingvistik, där han vad med och grundade Fonetiklaboratoriet. Björn har varit en uppskattad kollega såväl som engagerad handledare till flera generationer av fonetikstudenter. 

Till Björn Lindbloms forskning hör bland mycket annat talproduktion, koartikulation, fonologisk utveckling, talets evolution, fonetiska system och fonologiska universalier.  Arrangörerna har speciellt uppmuntrat bidrag relaterade till Björn Lindbloms forskningsteman under konferensen.

Björn Lindblom var professor i lingvistik vid University of Texas at Austin, USA under 1988–1994, och 2013 fick han både Svenska Akademiens språkforskarpris och blev hedersmedlem i Linguistic Society of America.

Mer om Fonetik 2024
Mer om fonetiklaboratoriet