Ny utbildning i barns språkutveckling för lärare och samhällsvetare

Nu kan fler vidareutbilda sig inom barns språkutveckling. En ny inriktning på masterprogrammet vänder sig speciellt till lärare och samhällsvetare.

Institutionen för lingvistik har sex olika forskningsområden varav barns språkutveckling är ett. Sedan många år erbjuder man ett masterprogram i barns språkutveckling för studenter med lingvistisk grundutbildning eller logopedexamen. 

Från och med hösten 2023 breddas programmet med en ny inriktning: barns språkutveckling för lärare och samhällsvetare.

Volodomyr Melnyk/Mostphotos

– Intresset för de här frågorna ökar både bland professionella som jobbar med barn och bland befolkningen i stort. Våra kvälls- och distanskurser lockar många och vi ser en tillströmning av studenter med annan studiebakgrund än den rent språkvetenskapliga, säger Tove Nilsson Gerholm, docent i lingvistik och ansvarig för programmet.

Vi vill öppna upp för fler att ta del av det som vi lingvister är experter på

Tove Nilsson Gerholm

Den nya inriktningen ger, förutom fördjupande kurser i barns språkutveckling, också kunskaper och färdigheter i grundläggande lingvistisk teori och metod.

– Vi öppnar upp för fler yrkesgrupper att ta del av det som vi lingvister är experter på, nämligen hur språk är uppbyggt, skillnader och likheter mellan olika språk, vad vi vet om språkets ursprung evolutionärt, till exempel i relationen till andra arters kommunikationssystem, släktskap mellan olika språkfamiljer och, inte minst, hur barn tillägnar sig språket och omgivningens roll i den processen, säger Tove Nilsson Gerholm.

Tove Nilsson Gerholm. Foto: Francisco de Lacerda
 

Vill stärka samhällets kunskaper om språk

Tiden vi lever i ställer språkvetenskapen inför nya utmaningar. Den muntliga vardagskommunikationen har flyttat in i sociala medier och blivit skriftspråk, utan att följa etablerade skriftspråkliga normer. Engelskan får allt starkare fäste inom barn- och ungdomskultur och i en grupp skolbarn finns ofta många olika språk representerade. Allt detta innebär extra utmaningar för barn som på ett eller annat sätt har svårigheter med språket, menar Tove Nilsson Gerholm:

– De som når dessa barn först och bäst är de som jobbar i förskolor och skolor. Men för att kunna hjälpa någon till ett rikare språkligt liv behöver man själv vara insatt i hur ett språk är uppbyggt och förstå hur inlärningsprocessen kan stöttas. Det finns ett stort behov av att stärka samhällets kunskaper om detta och där kan vår utbilning vara till hjälp.

Det nya masterprogrammet i barns språkutveckling vänder sig till lärare och samhällsvetare som haft en språkvetenskaplig inriktning på sitt examensarbete på grundnivå och som önskar fördjupa dessa kunskaper. Inriktningen för språkvetare kommer att finnas kvar och fortsätta ta emot studenter med kandidatexamen i lingvistik eller logopedi.

Anmälan till höstterminen 2023 öppnar 15 mars.

Masterprogram i barns språkutveckling för lärare och samhällsvetare

Masterprogram i barns språkutveckling för språkvetare