Thomas Hörberg antagen som docent i lingvistik

Institutionen för lingvistik gratulerar Thomas Hörberg som av Humanistiska faktultetsnämnden blivit antagen som docent.

Thomas Hörberg är en mångårig medarbetare och tidigare student vid Institutionen för lingvistik. Han disputerade 2016 på avhandlingen Probabilistic and Prominence-driven Incremental Argument Interpretation in Swedish.

Idag är han i huvudsak verksam vid Psykologiska institutionen.

Det 13 september 2022 beslutade Humanistiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet om att anta Thomas Hörberg som docent i lingvistik. 

Läs mer om Thomas Hörbergs forskning

Närbild av Thomas Hörberg, forskare. Privat foto.
Thomas Hörberg leder just nu projektet ”Grundläggande lukttermer: mot en universell semantisk rymd för lukter”. Privat foto.