Kurser om miljö, hållbarhet och miljökommunikation

Miljö och hållbarhetsfrågor har aldrig varit mer aktuella eller viktiga som nu. Därför ger vi ett antal kurser som berör dessa områden.

 

Fashion and Sustainability 7,5 hp (modevetenskap)

Vilka strategier finns det inom modeindustrin för att få en hållbar produktion och konsumtion? Fristående kurs som ges på engelska på avancerad nivå. 

Foto: GIPhotoStock / Photo Researchers / Universal Images Group

Kursen behandlar olika problem inom modeindustrin samt de strategier som tillämpas i syfte att få till en mer hållbar produktion och konsumtion. Teman som green washing, återvinning och second hand, bland annat, analyseras ur ett globalt perspektiv. Kursen omfattar olika produktionsförhållanden och konsumtionspraktiker och deras betydelse för resursanvändning, miljöutsläpp och vägen mot en mer hållbar livsstil.

Läs mer om kursen här

 

Environmental Communication, 7,5 hp (MKV)

Vill du förstå hur medier och kommunikationsprocesser är med och formar vår kunskap om klimat och miljörelaterade problem? Kurs som ges på grundivå på engelska.

Foto: Anastasiya Modestova / Most Photos

Kursen är tvärvetenskaplig och integrerar olika perspektiv på klimat och miljö. Den kombinerar frågor om planetär förändring med de roller som medier och kommunikationsprocesser har i kunskapsproduktionen om dessa.

Kursen behandlar frågeställningar om hur olika medier, såsom nyhetsmedier, film och sociala medier konstruerar kunskap och information om klimat och miljörelaterade problem.

Läs mer om kursen här

 

Miljö och hållbarhet i medier, film och mode, 15 hp (MKV) på svenska.

Det här är en kurs för dig som är intresserad av medie- och modeindustrifrågor kopplade till miljö, klimat och hållbarhet.

Foto: Henrik Schröder

Kursen är inom Medie- och kommunikationsvetenskap men är ett samarbete mellan medie- och kommunikationsvetenskap, filmvetenskap och modevetenskap på vår institution.

Kursen på 15 hp (en halv termin på helfart) behandlar miljö- och hållbarhetsfrågor i medierad kommunikation i allmänhet, filmmediet i synnerhet, samt i modeindustrins strategiska kommunikation i en tid av globalisering och digitalisering.

Läs mer om kursen här

 

Kontakt

Studievägledare Institutionen för mediestudier
Studievägledare Institutionen för mediestudier
Studentexpedition för masterprogram

Sök bland våra utbildningar