Adam Jakobsson och Mårten Larsson deltar i projekt

Områdesnämnden vid Stockholms universitet har beviljat 92 000 kr till projektet "Advancing teaching and learning in economics – in trade, migration and taxation".

Foto: Adam Jacobsson

Adam Jakobsson och Mårten Larsson är med i projektgruppen för projekt om undervisning och lärande i ekonomi. Professor Cecilia Lundholm ((Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik) är ansvarig för forskningsgruppen.

Projektet syftar till att utveckla ekonomiundervisning och ekonomididaktik som stöder begreppsbildning med fokus på handel, migration och skatter, i åldrarna 15-20 år. I projektet kommer i en första fas elever och studenters föreställningar och så kallade. ’misconceptions’ rörande dessa begrepp att undersökas på olika sätt; en forskningsöversikt, analys av tentamenssvar och intervjuer med studenter och lärare. Utifrån resultat av dessa studier kommer ansökningar att skrivas och undervisning utvecklas och prövas.

Om projektet