Andreas Madestam befordras till professor

Den 8 maj 2024 har rektor vid Stockholms universitet beslutat att befordra Andreas Madestam till professor i nationalekonomi.

Om Andreas Madestam

Andreas disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm och har varit lärare och forskare vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet, sedan 2012. Hans forskningsområden är utvecklingsekonomi och politisk ekonomi.

Under hösten 2023 belönades Andreas Madestam av Swedish House of Finance för en framtida publicering i Review of Economic Studies, en av fem ledande tidskrifter i nationalekonomi. Läs mer här:

Swedish House of Finance belönar Andreas Madestam och Roine Vestman

Mer om Andreas Madestams forskning