Anna Seim blir ny vice riksbankschef

Anna Seim, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, blir ny vice riksbankschef. Hon ersätter Martin Flodén på posten.

Anna Seim
Anna Seim, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Foto: Rickard Kilström

Riksbanksfullmäktige beslutade den 15 mars att utse Anna Seim till ny vice riksbankschef efter Martin Flodén som avslutar sin mandatperiod i maj 2024. Anna Seims första penningpolitiska möte blir den 26 juni.

Anna Seim är professor i nationalekonomi och ställföreträdande prefekt vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Hon är även föreståndare för Centrum för Penningpolitik och Finansiell Stabilitet (CeMoF) vid universitetet.

Anna Seim forskar på hur penning- och finanspolitiken påverkar lönebildningen, växelkurser och relationen mellan politiska institutioner och långsiktig tillväxt. Hon undervisar också i makroekonomi vid Nationalekonomiska institutionen.

Utöver sin forskning och undervisning har Anna Seim flera externa uppdrag, bland annat som ledamot av Finansinspektionens styrelse, Finanspolitiska rådet och Riksgäldens vetenskapliga råd.

Anna Seim har en gedigen akademisk karriär och djupa insikter i hur centralbanker påverkar samhällsekonomin.

Om beslutet säger riksbanksfullmäktiges ordförande Bo Broman och vice ordförande Tomas Eneroth: ”Vi är mycket glada över att kunna presentera en ny högt kvalificerad ledamot till Riksbankens direktion. Anna Seim har en gedigen akademisk karriär och djupa insikter i hur centralbanker påverkar samhällsekonomin. Hon kommer att komplettera övriga ledamöter väl och vi gläds också åt att beslutet var enhälligt.”

Nationalekonomiska institutionen har fler professorer i Riksbankens ledning. Martin Flodén, som Anna Seim nu ersätter, är för tillfället tjänstledig. Karolina Ekholm, som var vice riksbankschef 2009–2014, är sedan 2022 chef för Riksgäldskontoret.

Läs en längre intervju med Anna Seim om hennes forskning och undervisning

Vi undersöker samspelet mellan finans- och penningpolitik

Mer om Anna Seims forskning

Text: Anneli Eriksson