Casselpriset höstterminen 2021

Nationalekonomiska institutionens Casselpris, som inrättades år 2006, utdelas varje termin till upp till tre studenter (ibland fyra) med särskilt framstående studieresultat på kurserna inom Nationalekonomi I under närmast föregående termin.

Foto: Ingmarie Andersson

Pristagarna höstterminen 2021 är (i bokstavsordning):

Ebba Turovaara och Sara Wilsenius.

Gratulerar!

Adam Jacobsson, Studierektor