Casselpriset vårterminen 2022

Nationalekonomiska institutionens Casselpris, som inrättades år 2006, utdelas varje termin till upp till tre studenter (ibland fyra) med särskilt framstående studieresultat på kurserna inom Nationalekonomi I under närmast föregående termin.

Pristagarna vårterminen 2022 är (i bokstavsordning):

Adelaida Avramescu, Laura Onn och en till student som önskade vara anonym.

Gratulerar!

Adam Jacobsson, Studierektor