CeMoF utvärderar Riksbankens penningpolitik under 2023

Den 28 maj håller finansutskottet en utfrågning om penningpolitiken 2023. Roine Vestman, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, presenterar rapporten Svensk penningpolitik 2023.

Öppen utfrågning den 28 maj

Vid utfrågningen deltar riksbankschef Erik Thedéen och vice riksbankscheferna. Rapporten Svensk penningpolitik 2023 är skriven av Roine Vestman, John Hassler och Per Krusell, forskare i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Efter Roine Vestmans presentation av rapporten följer en diskussion mellan finansutskottet, riksbanksdirektionen och forskarna.

Tid: Tisdagen den 28 maj klockan 9.00–11.15
Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan

Här hittar du hela programmet

Om rapporten

Finansutskottet har gett Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet (CeMof) vid Stockholms universitet i uppdrag att utvärdera penningpolitiken 2023. Du kan läsa resultatet i rapporten här:

Svensk penningpolitik 2023

Mer om Roine Vestman och CeMoF

Roine Vestman är professor i nationalekonomi och föreståndare för CeMoF vid Stockholms universitet.

Center for Monetary Policy and Financial Stability (CeMoF)

Roine Vestmans webbsida