David Jackson försvarade sin avhandling i nationalekonomi

Den 21 maj försvarade David Jackson vid Nationalekonomiska institutionen sin avhandling om sociala normer och bestraffning.

Om avhandlingen

I avhandlingen Enforcing Social Norms undersöker David Jackson ekonomiska interaktioner mellan rykte och kostsamma sociala bestraffningar. En av hans slutsatser är att vi bör förstå normer genom att analysera interaktioner mellan regler och föreskrivna beteenden.

Opponent på disputationen var Ola Andersson vid Uppsala universitet. I juni börjar David Jackson en tvåårig postdoktoranställning vid Vrije University i Amsterdam.

Inför disputationen intervjuades David Jackson om avhandlingen, läs mer här:

David Jackson om sociala normer och bestraffning

David Jacksons webbsida

Läs avhandlingen