De blir styrelseledamöter hos Finansinspektionen

Martin Flodén och Roine Vestman, professorer i nationalekonomi vid Stockholms universitet, utses till ledamöter i Finansinspektionens styrelse.

Roine Vestman och Martin Flodén.
Roine Vestman och Martin Flodén. Foto: Rickard Kilström; Riksbanken

Regeringens beslut om ledamöterna togs vid regeringssammanträdet 27 juli. Uppdraget sträcker sig från 1 juli 2024 till 24 april 2027.

Om Finansinspektionen

Martin Flodén och Roine Vestman

Martin Flodén är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet sedan 2010. Mellan 2013 och 2024 var han ledamot i Riksdagens direktion och vice riksbankchef. Han återgår till sin tjänst som forskare vid Stockholms universitet höstterminen 2024.

Roine Vestman har varit verksam som forskare i nationalekonomi vid Stockholms universitet sedan 2012. Under 2024 utsågs han till professor och även föreståndare för CeMoF, Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet.

Mer om Martin Flodén

Mer om Roine Vestman