Fyra forskare i nationalekonomi får 7,4 miljoner kronor

Fyra forskare vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet, tilldelas 7,4 miljoner kronor i forskningsanslag.

Anslag från forskningsstiftelser

Anslaget på 7,4 miljoner kronor kommer från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse. Stiftelserna har till syfte att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia.

Följande forskare vid Nationalekonomiska institutionen beviljas bidrag våren 2024:

  • Per Lidbom Pettersson
  • David Seim
  • David Strömberg
  • Ferenc Szucs

Här kan du läsa mer om stiftelserna och det totala anslaget som delas ut:

Beviljade anslag våren 2024