Handelsbankens stiftelser har beviljat anslag till forskare hos oss

Flera forskare har beviljats anslag från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse.

Foto: Adam Jacobsson

Handelsbankens stiftelser har beviljat anslag till följande forskare vid institutionen för deras projekt:

  • Anna Seim, "Topics in Macroeconomics"
  • David Seim, "Utbildning, innovation och ojämlikhet".
  • Josef Sigurdsson, "Misallocation, Labor Market Power, and the Macroeconomy: Research using Registry Data".
  • Paul Klein, "New approaches in innovation-driven growth".
  • Roine Vestman, "Varaktiga varors roll för penningpolitiken och den finansiell stabiliteten".
  • Mathias Herzing, "Ekonomiska aspekter av Corona-pandemin".
  • David Strömberg, "Political economy, media and innovation".

Handelsbankens stiftelser

(Se "Anslag våren 2022")