Jesse Shapiro besöker institutionen

Jesse M. Shapiro, professor på Harvard University, besöker institutionen 13-17 juni. Shapiro kommer att ge ett seminarium den 16 juni kl 13.00 på institutionen.

Jesse M. Shapiro är professor i ekonomi och företagsekonomi vid Harvard University efter att ha haft George S. och Nancy B. Parker-professuren vid Brown University. 2021 tilldelades Shapiro ett MacArthur Fellowship. Shapiro har publicerat ett antal infytelsesrika artiklar inom industriell organisation, politisk ekonomi och beteende ekonomi.

Foto: MacArthur Foundation

Shapiros hemsida

Seminarium hos oss