Jonas Häckner och Mathias Herzing publicerar i Economics Letters

"Tax incidence in oligopolistic markets".

Denna artikel diskuterar hur skatteincidensen av styckskatter och mervärdesskatter är relaterade till olika marknadskaraktäristika under ofullständig konkurrens. Incidensen är högre ju mer konkurrens som råder på marknaden. Mer specifikt är den högre ju bredare företagens produktsortiment är, ju lägre grad av marknadskoncentration som råder, ju lägre grad av produktdifferentiering som råder och högre på Bertrandmarknader jämfört med Cournotmarknader. Dessutom är incidensen högre för styckskatter jämfört med mervärdesskatter. Den relativa skillnaden mellan incidensen för styckskatter och mervärdesskatter är större ju lägre marginalkostnaderna och skatterna är.

Läs publiceringen i Science Direct

Nya publikationer (på engelska)