Lars Kleinhuis på Ljungbergsstiftelsens ceremoni

Lars har tilldelats ett donationsstipendium från Ljungbergsstiftelsen vid Stockholms universitet.

 

Samskapande och stipendium skapar morgondagens kompetens

Fotograf: Ulrika Lundholm Ericsson

850 000 kr fördelades på 34 stipendier under kvällens högtidsmiddag i Bergslagssalongerna på Stora Enso i Falun. Stipendiernas syfte är att stimulera till fortsatta studier vid universitet och högskolor. Under kvällen belystes årets tema ”Samskapa” som är ett ledord för Ljungbergsfondens arbete med att öka intresset för teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. Om Erik Johan Ljungberg kunde se vad en liten del av avkastningen på hans stora kapital går till är vi säkra på att han skulle vara stolt!

För samtliga stipendiater inleddes dagen med lunch på Villa Bergalid, och därefter ett spännande studiebesök på världsarvet Falu Gruva. Ungdomarna fick under dagen bekanta sig med Erik Johan Ljungberg genom besök i villan han lät bygga, samt Falu Gruva, där han var disponent för Stora Kopparbergs Bergslags AB i hela 38 år.