Mathias Herzing och Jonas Häckner publicerar i International Review of Law and Economics

"The strategic interaction between cartels and anti-trust authorities".

 

Highlights

  • Vi analyserar interaktionen mellan samverkande företag i en kartell och en konkurrensmyndighet som avsätter resurser för tillsyn.
  • En ökad efterfrågan är förknippad med mer tillsyn och lägre grad av samverkan.
  • Ett ökat konkurrenstryck är förknippat med ett cirkulärt samband mellan graden av tillsyn och graden av samverkan.
  • Vi simulerar effekterna av en övergång från EUs straffsystem till den hårdare amerikanska standarden med tredubbla skadestånd.
  • Att införa tredubbla skadestånd kommer främst att påverka graden av tillsyn och i mindre utsträckning påverka graden av samverkan.

Läs hela artikeln (på engelska)

Nya publikationer (på engelska)