Nils Landén Mammos beviljas anslag

Doktorand vid institutionen Nils Landén Mammos har beviljats anslag från Thulestiftelsen och Skandias forskningsprogram "Långsiktigt sparande".

Thulestiftelsen och Skandias forskningsprogram "Långsiktigt sparande" har beviljat doktoranden Nils Landén Mammos ett forskningsanslag på 275 000 kr för projektet "Housing wealth, property taxes and labor supply". Projektet syftar till att förstå hur hushållens arbetsutbud påverkas av likvida och illikvida förmögenhetsvinster genom att använda sig utav avskaffandet av den statliga fastighetsskatten i Sverige.

Foto: Mårten Larsson

Om Nils